Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe – w czym Ci mogę pomóc?

Stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie mające na celu potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek po spadkodawcy.

Zabezpieczenie spadku

Gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Dział spadku

Postępowanie, którego celem jest ustalenie jakie przedmioty i prawa wchodzą w skład spadku oraz dokonanie podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców.

Zachowek

Sprawy o zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz najbliższych członków rodziny, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a którzy zostali pominięci przez spadkodawcę.

Regulowanie sytuacji prawnej na wypadek śmierci

Doradztwo w zakresie sporządzania testamentów i regulowania sytuacji prawnej na wypadek śmierci.

Jak nawiązać ze mną współpracę?

Chcesz, bym zajął się Twoją sprawą spadkową?

Umów się na osobistą konsultację w kancelarii.