Rozwód

Sprawa rozwodowa – w czym mogę Ci pomóc?

Rozwód jest dużym problemem nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale również na płaszczyźnie prawnej. Zwłaszcza, jeśli są małoletnie dzieci i gdy w związku z rozwodem istnieją spory na tle sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów drugiego rodzica z dziećmi czy alimentów. Do tego dochodzą również kwestie majątkowe: wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, wspólne zobowiązania. Wszystko to wymaga prawnego uregulowania.

Prowadzenie sprawy o rozwód wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej, ale i ogromnej empatii, umiejętności wsłuchania się w problem klienta, pełnego zrozumienia jego sytuacji, a nierzadko również wyciszenia negatywnych emocji, które często towarzyszą tego rodzaju sprawom i które nie pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Mając tę świadomość, zdaję sobie sprawę z tego, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się prowadzenie sprawy o rozwód. Dlatego też w każdej sprawie rozwodowej staram się nie tylko zapewnić klientowi w możliwie najwyższym stopniu poczucie bezpieczeństwa prawnego, ale również sprawić, by poczuł się otoczony opieką i w konsekwencji — by odzyskał kontrolę nad stresującą sytuacją spowodowaną rozwodem.

Rozwód – skutki prawne

Rozwód pociąga za sobą daleko idące skutki prawne.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga bowiem:

  • o tym, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie)
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem
  • o alimentach, czyli o wysokości kwoty w której każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
  • o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (jeśli małżonkowie razem zamieszkują)
  • o podziale majątku (na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu).

Konsekwencją orzeczenia o winie rozkładu pożycia może być również orzeczenie alimentów na rzecz drugiego małżonka.

Rozwód – przesłanki

Sąd może orzec rozwód wyłącznie wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Pamiętać jednak należy, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód – czy potrzebujesz pełnomocnika?

W sprawach rozwodowych nie ma przymusu adwokackiego, tzn. że przepisy nie nakładają obowiązku korzystania w tego typu sprawach z pomocy pełnomocnika.

Szeroki zakres kwestii będących przedmiotem rozpoznania w sprawie o rozwód, a także daleko idące i często długotrwałe konsekwencje wyroku rozwodowego sprawiają, że w tego typu sprawach na ogół warto jednak skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jak nawiązać ze mną współpracę?

Chcesz, bym zajął się Twoją sprawą rozwodową?

Umów się na osobistą konsultację w kancelarii.