Kredyty frankowe

Kredyty frankowe – w czym mogę Ci pomóc?

Prowadzę przeciwko bankom sprawy, których celem jest “odfrankowienie” lub unieważnienie umów kredytowych.

Reprezentuję kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne indeksowane (waloryzowane) kursem CHF oraz kredytobiorców posiadających kredyty denominowane w CHF.

Celem prowadzonych przeciwko bankom spraw jest:

 • unieważnienie całych umów kredytowych (na wyraźne życzenie Klienta)
 • ustalenie bezskuteczności klauzul waloryzacyjnych (co de facto prowadzi do przekształcenia kredytu w kredyt złotówkowy)
 • obniżenie rat kredytów
 • obniżenie rat kredytów
 • odzyskanie należności z tytułu nadpłaconych rat
 • obniżenie salda kredytu

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez nas w sprawach dot. kredytów frankowych obejmuje:

 • analizę umowy kredytowej
 • wyliczenie należności przysługującej od banku
 • przerwanie biegu przedawnienia
 • wezwanie do zapłaty
 • przygotowanie pozwu i ewentualnie dalszych pism procesowych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym

Prowadząc sprawy dotyczące kredytów frankowych w szerokim zakresie odwołuję się do prawa Unii Europejskiej – Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz ukształtowanego na jej tle, bogatego i przede wszystkim korzystnego dla kredytobiorców orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak nawiązać ze mną współpracę?

Chcesz, bym zajął się Twoją sprawą dotyczącą kredytu frankowego?

Napisz do mnie maila – poinformuję Cię jakie dokumenty musisz przygotować w celu analizy Twojego kredytu i jak wygląda dalsza ścieżka postępowania.